4 Şubat 2022

2021 Yılı Tarım Sektörü İçin Nasıl Geçti?

4 Şubat 2022

233

2021 Yılı Tarım Sektörü İçin Nasıl Geçti?

Dronelar… Ya da bir diğer adıyla ‘İnsansız Hava Araçları’… Son yıllarda günümüz teknolojisine yeni boyut kazandıran drone kullanımları sektörel çeşitliliklere de ev sahipliği yapıyor. Droneların kullanımıyla beraber yaygınlaşan profesyonel çekimler ve analizler sayesinde herhangi bir sektör içerisinde de gelişim oranları hızla artmaktadır.

Bu sektörlerden biri de tarım sektörüdür. Tarım alanlarında drone kullanımları gün geçtikçe yaygınlaşarak sektöre adeta yeni bir boyut kazandırmaktadır. Yüzyıllardan beri faal olarak devam eden üretim, teknolojinin nimetlerinden faydalanarak her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. Özellikle son yıllarda tarımda drone kullanımı artırıldıkça elde edilen verimlilik neredeyse kendini ikiye katlamış haldedir. Ekinlerin sürülmesi, ilaçlama yapılması ve hasat zamanlarıyla ilgili pek çok veri tarımda kullanılan dronelar sayesinde daha kolay belirlenebilmektedir.

Dronelar Tarımda Kullanılmaya Başlandı

Öncelikli olarak yurtdışında başlayan ancak son yıllarda yurt içinde de kullanılan dronelar, zirai kullanımlar için de çiftçilerin ve mühendislerin adeta göz bebeği haline geldi. Tarımda drone kullanım alanları yaygınlaşmaya başladıkça ortaya çıkan istatistikler de önceki yıllara nazaran yükselişe geçmiş vaziyettedir. Bununla beraber ister küçük ölçekli ister büyük ölçekli firmalar olsun ya da bireysel olarak tarım alanında drone kullanımı yapılıyor olsun, drone kullanımı her alanda fayda sağlamaktadır.

Bu dronelar sayesinde üretici karşısına çıkabilecek en küçük olası sorunu bile önceden fark edebilmekte ve bu sorunlara hızlı müdahale edebilmektedir. Bu sayede önceleri üretim verimliliğinden aldığı sonucu artırır. Aynı zamanda da daha düşük maliyetle daha büyük sonuçlar elde edebilir.

 • İlaçlama

Zirai olarak kullanılan tarım dronelarının amaçlarından başında da ilaçlama gelir. Sektör alanında bulunanlar ilaçlamaların ekim ve hasat zamanlarındaki öneminden dolayı, dronelar ile yaptığı keşifle ilaçlama düzeyini güncelleyebilir. Bu drone kullanımları sayesinde zararlı olabilecek ve çevresine de zarar verebilecek bitkileri rahatlıkla tespit eder. Yararlı ve zararlı olarak ayırt edilen bitkiler sayesinde yapılan ilaçlamalar, bütçelere uygun maliyetle ve eskiye nazaran yüzde 80 üzerinde verimli sonuç getirmektedir.

Yapılan bazı araştırmalara göre tarım alanında drone kullanımı ile yapılan ilaçlamalar sayesinde neredeyse yarı yarıyalık bir tasarruf yüzdesi elde edildi. Ekosisteme de son derece faydalı olduğu gözlenen drone kullanımında, bitki korumadan, ilaçlama esnasında zarara uğrayan ekinlere kadar pek çok ölçütte ilerleme kaydettiği belirlendi.

 • Arazi Taraması

Drone kullanımı geniş çaplı arazilerde de rahatlıkla kullanılırken bazı drone modelleri 500 hektarlık alanlarda uzun süreli uçuşlar yapabilmekte. Bu dronelar, hem geniş arazilerde meydana gelebilecek en olası durumların tespitini yapar hem de bu geniş arazilerdeki ilaçlama işlemlerini gerçekleştirir. 

Arazi taramaları için kullanılan dronelar sayesinde, fırtına veya hava şartları kontrolü, toprak verimliliği, toprakta kalan nem oranı ve rüzgarın yönü gibi pek çok parametre de üreticilerce kolaylıkla saptanabilmektedir.

Tarım Teknolojilerinin Türkiye Öncüsü Dronmarket

İstanbul’da kurulan ve faaliyet gösteren Dronmarket olarak birçok farklı sektörde varlığımızı sürdürüyoruz. Sektörel faaliyetler gösterirken yurt içindeki drone kullanımına yönelik verdiğimiz eğitimlerle bir yandan kurumsal bir yandan da bireysel olarak destek sağlamaktayız.

Türkiye’de yine Sakarya’da kurduğumuz Ar-Ge Merkezleriyle de hem dronelar için teknik destek sağlıyor hem de insansız hava araçlarıyla ilgili çalışmalarımızı geniş bir çepere yayıyoruz. Bu Ar-Ge merkezinde, Türkiye’nin en büyük tarım drone teknik servisini açan Dronmarket olarak yapılan ve geliştirilmeye devam edilen birçok proje ile tarım alanında drone kullanımı konusunda öncü olmaya devam ediyoruz.

Dronmarket olarak, son yıllarda yaptığımız eğitim, tarımsal alandaki drone faaliyetlerimiz ile saha operasyonunu genişletmeyi hedefliyoruz.

Tarımsal faaliyetlerde drone kullanımını Türkiye’de yaygınlaştırmaya başlayarak tarımsal teknolojilerin de ilerlemesine katkı sağlıyoruz.

2021 yılında tarım alanında drone kullanımında ve drone için yapılan çalışmalarda önceki yıllara göre yüksek derecede artış olmuştur.

 • Yaklaşık 135.000 küresel alanda tarım droneları kullanılmıştır.
 • 120 bini aşkın pilot eğitim almıştır.
 • 65 bini aşkın pilot lisans almıştır.
 • 2021 yılında Çin’de 6 milyon hektarlık alana dronelar ile beraber gübre ve tohum serpilmiştir.
 • 133 binden fazla hektarlık alan dijitalleştirilmiştir.
 • Yine Çin’de 2021 yılında 66 milyon hektarlık alana pestisit atılmıştır.
 • 615 bine yakın bir hektarlık alan, pestisit atılan alana meyve bahçesi yapılmıştır.

 

İnsan gücünün kullanımını azaltan dronelar daha az maliyetlerle daha büyük tasarruflar elde edilmesini sağlamaktadır. Meyve bahçelerinden, çeltik, buğday, mısır ve buğday gibi ürünlerin bulunduğu alanlarda uçurulan dronelar sayesinde, yüksek hektarlı arazileri de ilaçlama ve kontrol altına almayı başarmıştır.

Yapılan bazı araştırmalarda DJI Tarım tarafından 65 binden fazla tarımsal drone pilotunun yetiştirildiği ve 85 bin droneluk küresel bir pazar hacmine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu küresel hacimle beraber, 60 milyon hektarlık işlenmiş alana da sahiptir. 

Dronmarket olarak distribütörlüğünü yaptığımız DJI, 30’dan fazla ülkeye hizmet vererek tarımsal alanda drone kullanımı konusunda destek sağlamıştır ve 10 milyondan fazla tarım operatörüne de hizmet vermeye devam etmektedir.

2021 yılı istatistiklerinde ortaya çıkan verilere göre;

 • Dünya genelinde yaklaşık 67 milyon tarım arazisinde 93 bin tarım pilotu 100,000 DJI Agras Tarım dronu kullandı.
 • 2020 yılına nazaran yüzde 200 büyüme kapasitesi sağlandı ve 1 buçuk milyonluk meyve bahçesi arazisinde tarım droneları kullanıldı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım dronelarını tarım makineleri kapsamına aldı. Diğer bir yandan 2019 yılında Trakya’da ilk kez profesyonelce kullanılan işletme de çektik işletmesiydi.
 • Yine bir ilki gerçekleştirerek 2019 yılında tek kumanda ile 5 tarım droneunu aynı anda uçurarak sürü uçuşu yapıldı.

Tarımsal teknolojide öncü olarak anılan Dronmarket olarak geliştirdiğimiz ve güncellediğimiz yeniliklerle beraber tek kumanda ile sürü uçuşu gerçekleştirdik. Bu sayede zaman ve maliyet tasarrufu imkanı sağlayarak üreticinin daha üst düzey verim almasını sağladık.

Yapılan uçuşlar esnasında alınan radar sinyalleri ile droneların hasata veya kendi uçuş korumasına da zarar vermediği tespit edilmiştir. Böylelikle drone kullanımının ömrü uzarken yapılan zirai çalışmalara da zarar verilmediği gözlemlenmiştir. 

Bayilik alanlarımızı geliştirip ağ kapsamını sürekli artırarak hem teknik servisiyle çiftçinin ve mühendisin yanında oluyor hem de yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli olarak teknolojik güncellemelere ev sahipliği yapıyoruz.

 

Yorumlar