2 Eylül 2023

Afet Yönetiminde Drone Teknolojisinin Önemi

2 Eylül 2023

95

Afet Yönetiminde Drone Teknolojisinin Önemi

Afet yönetimi ve kontrolünde gelenekselliği aşan teknolojik takviyeler, güvenliğe doğru büyümeyi ve ilerlemeyi gerektirir. Korumayı sağlayan olası önlemler tekrarlanırken, felaketi ve nedenlerini anlamak zorunlu hale geliyor. Kamu güvenliği, hükümetin en büyük endişelerinden biridir; afet kontrolü, yardım ve yardım alanındaki gelişmeler, bunlara çok büyük değer katmaktadır. Kritik olarak, afet kontrolü için teknolojinin getirdiği önemli iyileştirme, etkilenen koşulları daha da iyileştirir. Dahası, dronların, quadkopterlerin ve İHA‘ların benimsenmesi, bu tür yorucu zamanlarda halkın yönetilmesine ve sürdürülmesine aşamalı olarak yardımcı olur.

Afet Yönetiminde Drone Kullanımının Önemi

Yaygın olarak dronlar ve İHA’lar olarak bilinen Uzaktan Kumandalı Hava Sistemleri (RPAS) , hızlı bir rahatlama sağladığı için etkilenenlere acil yardım sağlar. Drone’ları oluşturan bol miktardaki özellikler, inkar edilemez bir destek sunmak için kendi alanlarında yetkindir. İhtiyacı olanlara ve etkilenenlere verimli bir şekilde yardım sağlamak için insansız hava araçları kullanmanın önemi, afet yönetimi standardını ciddi derecelerde yükseltti.

Afetler çoğunlukla doğal olmakla birlikte, dronların felaketlerin sonuçlarını kontrol edebildiğini anlamak önemlidir. Etki ve etkinin kapsamı, sürekli izleme ile kontrol altında tutulabilir. Dronlar, veri toplama, GPS izleme, 3B haritalama, havadan ölçme ve izleme şeklinde güvenlik önlemlerini gerçekleştirme konusunda sınırsız bir potansiyele sahiptir.Kolaylık sağlayan bu teknolojik varlıklar, dronların derin doğasıyla afet kontrolünün yükünü hafifletiyor. Çevikliği ve el becerisini bünyesinde barındıran dronlar, gelişmiş bilgileri ve uyarıları da takip ederek hükümeti ve vatandaşları hazırlıklı olmaya teşvik ediyor. Afetlerin çoğu beklenmedik ve öngörülemez olduğundan, farklı türdeki felaket olaylarıyla mücadele etmek ve bunlarla baş etmek için en etkili yöntem anında müdahaledir. Sırasıyla, bu etkili kanatlı makineler, bol işlevsellikleri aracılığıyla rahatlamanın sağlanmasını destekler.

Afet Yönetiminde Drone Uygulamları 

Dronlar, büyük endüstrilerin ve sektörlerin gelişimini verimli bir şekilde artırarak gün ışığını gördü. Bu dağıtılmış alanlardaki uygulamaları, onlara diğer teknolojik otomasyona göre bir üstünlük sağlamalarına yardımcı oldu. Doğası gereği, dronlar, hız, hızlı manevra kabiliyeti, zamana duyarlılık, GPS izleme, haritalama ve maliyet etkinliği gibi yerleşik özellikler nedeniyle destek ve becerilerini sunmak için son derece usta ve niteliklidir. Hayati olarak, İHA‘ların gerçek zamanlı hava görüntüleri ve gözetimi gerektirme yeteneği, yer durumlarını anlamak için canlı izleme olanaklarını oluşturur. Quadcopter’lar ve dronlar, uzak bölgelere ve sitelere havadan erişme kabiliyetini geliştirip faydalar sağlıyor.

Afet Yönetiminde Drone Kullanımının Önemi

Olayları Uzaktan Değerlendirme

Drone’ların manevra kabiliyeti açısından hızlı olması, afet bölgelerini ve alanlarını verimli bir şekilde takip etmeye ve incelemeye yardımcı oldu. Anlaşılır bir şekilde, afetler muazzam kara veya su kütlelerini kaplar ve onları devasa ölçeklere dönüştürür. Bununla birlikte, İHA’lar ve quadcopter’lar tarafından takip edilen uyarlanabilirlik, afetten etkilenen uzak konumların ve alanların değerlendirilmesine yardımcı oldu. Buna rağmen, keskin odaklı yüksek çözünürlüklü kameralar, dronların felaketin gerçek zamanlı görüntülerini yakalamasına ve ilgili verileri toplamasına yardımcı olur. Sonuç olarak, dronların havada asılı kalmasıyla düzgün hareket etmesi nedeniyle veriler helikopterlerden veya diğer herhangi bir moddan daha hızlı elde edilir. Toplanan veriler daha sonra işlenebilir ve 3B ölçeklerde haritalanabilir, böylece hızlı ve anında harekete geçilebilir.

Konumları Eşleme 

İnsansız Hava Araçları (İHA‘lar) 3 boyutlu haritalama ve ölçeklendirme özellikleri ile iyileştirme yağmuruna tutuluyor. Afet yönetimi ve kontrolü alanı, insansız hava araçları ve dört pervaneli helikopterlerin yardımıyla gelişen tekniklere tanık oldu. 3B ölçeklerde haritalama, öncelikle veri ve bilgi edinmeye atfedilir. Afet kontrolüyle bağlantılı olarak, veriler GPS koordinatları, izleme bilgileri, heyelanların, tsunamilerin, sellerin, orman yangınlarının ve daha fazlasının havadan görüntüleri şeklinde olacaktır. Bu veri formları daha sonra, afet konumlarının netliğini iyileştirerek kaliteyi artıran 3B ölçeklere eşlenir. Dronlar, İHA‘lar veya RPAS olarak bilinseler de , bu kanatlı makineler halka usta ve etkili yardım sunar. Maliyet, zaman ve diğer parametreler açısından oldukça etkili olduklarını söyleyebiliriz.

 

Ayrıca Bakınız: Endüstriyel Dronlar

 

Ayrıca Bakınız: Fotovoltaik Sistemlerin Dronlarla Denetimi

 

Yorumlar