26 Haziran 2024

Chasing Su Altı Dronları İle Su Ürünleri Yetiştiriciliği

26 Haziran 2024

15

Chasing Su Altı Dronları İle Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Su ürünleri yetiştiriciliği insanların gıda, eğlence ve hobi amacıyla suda yaşayan canlıları yetiştirdiği tarımsal bir alandır. Suda yaşayan canlılar doğal veya yapay ortamlarda yetiştirilebilinirler. Yetiştirilen su ürünlerinin davranışlarını ve çevre şartlarını takip eden su ürünleri yetiştiriciliği, tesislerde kullanılan teknolojiler sayesinde başarılı bir şekilde kontrol edebilmektedir.

Balık ağ veya kafeslerinde oluşan hasarları, canlıların büyüme ve sağlığı hakkında dönemsel olarak denetleme yapmaları ve su kalitesinin kontrolünü sağlanması gerekmektedir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin avcılıktan ayıran en büyük özelliği, su ürünleri yetiştiriciliğinde özel mülkiyet veya kooperatif söz konusudur. Su ürünleri yetiştiriciliği, klasik tarım ve hayvancılıktan farklılıklar göstermektedir. En önemli farklılıklardan birisi sağlık yönetimi konusudur. Başlıca sebebi su ortamında yaşamlarını devam ettirmeleri ve çok fazla çeşitlilik olmasıdır.

Bu kadar fazla çeşitlilik her grubun farklı gereksinimlere ihtiyaç duymasını ortaya çıkarıyor. Gereksinimlerin farklılık göstermesi yetiştirme tarzlarında ve tekniklerinde farklılıklar yapılmasına sebep olmaktadır.

Chasing Su Altı Dronları İle su Ürünleri yetiştiriciliği

Gelişen teknoloji ve insanların her geçen gün gıdaya olan ihtiyacının artması sonucunda su ürünleri yetiştiriciliği büyük bir önem kazanmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği son 50 yıl içerisinde teknolojinin de gelişimi ile çok yol kat etmiş ve insanların su ürünlerine erişiminde büyük rol oynamıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin, toplam su ürünleri üretiminin %35 civarına tekabül etmektedir.

Bu oran genele baktığımızda çok önemli bir noktadadır. Bu kadar hızlı büyüyen ve ihtiyaca cevap vermeye çalışan bir sektörün teknolojiden yardım alması işlerini daha da hızlandırmaktadır.

Chasing sualtı cihazları Dünyanın çeşitli ülkelerinde su altı yetiştiriciliğinde çok büyük rol oynamaktadır. Su altı ürünleri yetiştiricileri, sualtı cihazları sayesinde ürettikleri deniz canlılarını rahatlıkla takip edebilmekte ve gereksinimlerine karar vermektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde genelde bir akarsu, göl, deniz veya okyanuslar üzerine kafesler kurulur. Bu kafeslerin bütününe çiftlik demekteyiz.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan kafes veya ağlar zamanla deforme olmakta ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bir çalışanın bunu tespit edebilmesi için kafesi düzenli olarak suya girerek kontrol etmesi gerekmektedir. Bu durumda zaman, maliyet ve iş güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Chasing sualtı cihazları bu riskleri ortadan kaldırmak adına insan gücüne ihtiyaç duyulmadan ağ ve kafes kontrolünü başarılı bir şekilde yaparak iş gücünden büyük oranda tasarruf sağlamış olmaktadır.

Gelişen teknoloji ve insanların her geçen gün gıdaya olan ihtiyacının artması sonucunda su ürünleri yetiştiriciliği büyük bir önem kazanmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği son 50 yıl içerisinde teknolojinin de gelişimi ile çok yol kat etmiş ve insanların su ürünlerine erişiminde büyük rol oynamıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin, toplam su ürünleri üretiminin %35 civarına tekabül etmektedir.

Bu oran genele baktığımızda çok önemli bir noktadadır. Bu kadar hızlı büyüyen ve ihtiyaca cevap vermeye çalışan bir sektörün teknolojiden yardım alması işlerini daha da hızlandırmaktadır.

Chasing Su Altı Dronları İle su Ürünleri yetiştiriciliği

Chasing sualtı cihazları Dünyanın çeşitli ülkelerinde su altı yetiştiriciliğinde çok büyük rol oynamaktadır. Su altı ürünleri yetiştiricileri, sualtı cihazları sayesinde ürettikleri deniz canlılarını rahatlıkla takip edebilmekte ve gereksinimlerine karar vermektedir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde genelde bir akarsu, göl, deniz veya okyanuslar üzerine kafesler kurulur. Bu kafeslerin bütününe çiftlik demekteyiz.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan kafes veya ağlar zamanla deforme olmakta ve canlıların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bir çalışanın bunu tespit edebilmesi için kafesi düzenli olarak suya girerek kontrol etmesi gerekmektedir. Bu durumda zaman, maliyet ve iş güvenliği açısından riskler oluşturmaktadır. Chasing sualtı cihazları bu riskleri ortadan kaldırmak adına insan gücüne ihtiyaç duyulmadan ağ ve kafes kontrolünü başarılı bir şekilde yaparak iş gücünden büyük oranda tasarruf sağlamış olmaktadır.

 

Ayrıca Bakınız: Su Altı Dronları 

 

Ayrıca Bakınız: CHASİNG Su Altı Dronları İle Su Altı Fotogrametrisi

Yorumlar