6 Mart 2023

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme !

6 Mart 2023

149

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme !

Drone Kullanarak Yol Yapımı 

En saf anlamıyla yol yapımı, bize güvenli ve sağlam yollar, köprüler ve otoyollar sağlayan malzemelerin döşenmesi bilimi ve mühendisliğini ifade eder. Bununla birlikte, yol yapımı bir defalık bir süreç değil, periyodik olarak yol bakım ve idame önlemlerinin takibidir. İnşaat mühendisleri, üretim ve bakım maliyetlerinin artmasına, yol geliştirme için öngörülen sürenin aşılmasına, iş kaynaklarının ve işgücünün istenmeyen gecikmesine ve çok daha fazlasına yol açan belirli eylem ve yaklaşımlarla yolların yeniden canlandırılması ve iyileştirilmesini destekler.

Yol yapım ve bakım süreci için güvenilir bir alternatif, İnsansız Hava Araçları’ndan (İHA’lar) geliyor. Pürüzsüz manevra kabiliyeti, hızlı ve zaman açısından kritik sonuçlar, hassas ölçümler, kapsamlı ve ayrıntılı araştırma avantajları ile dronlar veya İHA’lar, geleneksel prosedürlerin yerine uygun ve becerikli bir alternatif olduğunu kanıtlıyor. Drone teknolojisi, özelleşmiş özellikleriyle, inşaat sektörünün iyi bir önlem olarak geri alınmasına yardımcı oldu.

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme

İnşaat Sektöründe Drone Verileri Nasıl Kullanılır ?

Drone’ların benimsenmesi, yol yapım sektöründe %239’luk bir büyüme oranıyla ciddi ilerleme sağladı. Bu, dronların uygulamalı endüstrilerin gelişimini artırırken bu sektörde sahip olduğu muazzam faydayı göstermektedir. Bu sektörde birçok avantajı olan drone’lar, hızlı bir yol araştırması, hassas haritalama, zamana duyarlı arazi araştırmaları ve daha birçok yol yönetimi faaliyeti sağlar. Bu ve ilgili operasyonlar, drone verilerinin mükemmel kalitesi ve doğruluğu altında gün ışığına çıkıyor. Havadan ölçme, haritalama ve veri işlemeden toplanan görsel veriler, içerik ve ölçümler, LiDAR (Işık Algılama ve Mesafe Değiştirme) sensörleri ve Yapay Zeka otomasyonu ve teknolojisinin etkisi altında beslenir. Havadan haritalama ve ölçme, İHA‘ların daha sonraki bir aşamada işleyerek kesin olarak doğru ölçümler ve bilgiler verecekleri bu verilerin kaydedilmesine yardımcı olur. Drone veri toplama ve işlemenin en önemli değeri, nihayetinde köprü denetimi ve yol yapımını açıklayan havadan araştırma ve haritalama hızıdır. Drone anketinin ve görüntülerinin doğası, temelde zamandan tasarruf sağlayan ve verimliliği ve dolayısıyla inşaat endüstrisinde ilerlemeyi gerektiren, zaman açısından kritik ancak doğru ölçümler üretmektir.

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme

Yol Haritalaması İçin Drone Kullanmanın Faydaları 

Gelişmiş ancak mükemmel bir verimlilik ve performans simgesi olan İnsansız Hava Araçları (İHA’lar), sürdürülebilir ve etkili yol yapımı, otoyol altyapı yönetimi, köprü denetimi ve yol yönetimi operasyonlarının anahtarıdır. Yeni çağ teknolojilerinden güç alan dronlar, özellikle tehlikeli durum izleme ve benzeri birçok uygulama için önemli olan çeşitli durumlarda yardımcı olur.
Drone görüntüleri, niteliksel görsel içerik ve hava fotoğrafçılığı elde etmeye varan önemli faydalar sağlar. Ölçme ve haritalama için ortomozaik haritaların kullanılması, zamanında ve yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri için gerekli olduğunu kanıtlıyor. Sanal turlar ve insansız hava aracı görüntülerinin olasılığı, paydaşların moralini, yaya arazi etüdünden çok daha fazla yükseltiyor. Drone’lar tarafından alındığı şekliyle, isteğe bağlı hava görüntüleri, drone verileri ve çekimler açısından keskinlik ve algı benzersizdir.

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme

Drone teknolojisi, sağlam özelliklerinin yanı sıra havadan görüntülere ve çekimlere kolay erişime sahiptir. Bu, dronların arazi ve yol araştırmalarından toplanan hızlı ama güvenilir verileri sunma yeteneklerini kapsar. İnşaat endüstrisi alanında teknolojinin sınırlarını zorlamak, bu alanda daha fazla belirlemeye yol açan 3B yol haritalama ile faydalı bilgileri çıkarmak için veri edinme, işleme ve doğrulama avantajlarını beraberinde getiriyor. Dronlar ve İHA’lar, dron araştırmasıyla elde edilen kritik ve olgusal bilgileri almada son derece hızlıdır.

MALİYET VE ZAMAN TASARRUFU

İnşaat sektörünün ve çoğu yol inşaatının en önemli zorlukları zaman ve üretim maliyetidir. Hayati önem taşıyan binaların %80’i projelerini öngörülen sürede tamamlayamayarak fiyat artışına neden oluyor. İşteki gecikme genellikle beklenmedik, tesadüfi olaylara atfedilir, ancak çoğunlukla insan gücü, ekipman ve teçhizat, makine, kullanım talimatı ve diğer pek çok kaynağın yetersizliği ve eksikliğine atfedilir. Verilen inşaatın beklenen sürede tamamlanamaması sadece üretim maliyetinin artmasına neden olur. Dronlar, hızlı veri toplama, hızlı haritalama ve zamana duyarlı sonuçlarla bunu rahatlıkla ortadan kaldırabilir. Hızlı hareketleri, anında sonuç veren ve zamandan ve maliyetten tasarruf sağlayan kolay manevra kabiliyeti sağlar.

BAKIM VE VARLIK DENETİMİ

Yol yönetimi ve bakımı, yolların, otoyolların ve köprülerin sağlığını ve refahını sağlamanın birçok unsurunu kapsadığı için külfetli bir süreç olabilir. Komple inşaat, otoyolların refahını tasdik etmez ve bakımın omuzlarına düşer. Bu amaçlar için benimsenen drone’lar, bakımın zorluklarına ışık tutuyor ve yolları söz konusu eksikliklerden kurtarmayı amaçlıyor. Drone’ların pürüzsüzlüğü ve ustalığı, onarım gerektiren alanları kolayca yakalamaya ve tanımlamaya yardımcı olur ve aynısını sağlar.

PROJE SONRASI DOKÜMANTASYON

Dronların yol yapımı, otoyol altyapısı ve köprü denetimi ile ilgili çok sayıda operasyonda büyük ölçüde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Her proje, inşaat modellerini hayata geçirmeye yardımcı olan çok sayıda belge ve rapordan oluşur. Drone’ların uygulaması, hava görüntüleri ve içerik açısından her yapının içinde yatan ayrıntıların ortaya çıkarılmasına yardımcı olur. Dronlar, yollara ve köprülere kuş bakışı ile bu temel ayrıntıları kolayca tespit etmeye yardımcı olur. İHA’lardan özel veri işleme yetenekleriyle toplanan veriler, daha sonraki tespitler için dokümantasyon kayıtlarında kullanılmaktadır. Bu, dronlar tarafından gerçekleştirilen yol haritalama ve etüt açısından zaman kazandırır.

KÖPRÜ MUAYENESİ

Drone Kullanarak Yol Yapımı ve İzleme

Drone teknolojisi, ilerlemeleriyle birlikte, diğerlerinin yanı sıra mükemmel bir araştırma ve haritalama aracı olduğunu kanıtlıyor. Bu kanatlı araçların dinamik yapısı, her açıdan köprü denetimi sağlar. Dronların benimsenmesi, küçük boyutları ve hızlı manevra kabiliyetleri sayesinde uzak konumların teftiş ve araştırmasını fethetmeye yardımcı oldu. Drone’lara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler, tüm açılardan ve çekimlerden ayrıntılı ve odaklanmış görüntüler ve videolar elde etmeye yardımcı olur.

KAPLAMA KOŞULLARI VE YOL TEHLİKE İZLEME

Yol sıkıntısı genellikle bol faul olaylarının, hız yapan araçların, ağır taşıtların, kazaların vb. İnsansız Hava Araçları (İHA’lar), yol inceleme ve onarımının yorucu sürecini yumuşatır. İzleme, ölçme ve haritalama işlemleriyle, dronlar haritalama için yararlı veriler toplar. Ayrıca, hasara maruz kalan alanlar ve detaylar da bu kayıt altına alınır. Tanımlamada, dronlar ayrıca onarım için küçük aletler ve teçhizat teslim etme görevlerini de yerine getirir. Bu şekilde, kötüleşen kaplama koşulları sürekli olarak izlenebilir, kontrol edilebilir ve onarılabilir.

 

Ayrıca Bakınız: Arama Kurtarma Operasyonlarında Dronelar Neden Ve Nasıl Kullanılır ? 

 

Ayrıca Bakınız: DJI Matrice 300 RTK 

 

Yorumlar