24 Ağustos 2021

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (DRONLAR) İLE ZİRAİ UYGULAMALAR

24 Ağustos 2021

400

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI (DRONLAR) İLE ZİRAİ UYGULAMALAR

İnsansız Hava Araçları (İHA) birçok sektörde farklı hizmetler için kullanılan sistemlerdir. Bunların en başında haritalama, çevresel izleme, inşaat, enerji, endüstriyel, emlak ve tarım sektörleri gelmektedir. Biz bu bloğumuzda, tarım sektöründe insansız hava araçlarının nasıl ve hangi amaçla kullanıldığını inceleyeceğiz.

 

İklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması gibi nedenler ile tarım sektörünü olumsuz yönde etkilenmiştir. Her geçen gün gelişmekte olan teknoloji ile bu olumsuz etkilerin önüne geçilmesi hedeflemiştir. 1980 yıllarında Japonya’da başlayan İnsansız Hava Araçları  (İHA) ile tarımsal mücadele birçok araştırmaya konu olup üzerinde çalışmalar yapılmıştır, bu çalışmalar neticesinde değişimlerden geçen İnsansız Hava Araçları (İHA) günümüze kadar gelişerek gelmiş ve şu an ülkemizde tarım sektöründe aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

İnsansız Hava Araçları tarımda bitkisel izleme, gübreleme, tohumlama, ilaçlama, analiz etme ve zararlı etkenlerle mücadelede kullanılmaktadır. Bitkisel izlemede insansız hava araçları olan dronlarımızın üzerine multispektral kameralar entegre edilerek bitkinin sağlık durumunu tarla içerisine girmeden görüntüleye bilmektedir. Bu sayede yarım saatlik bir operasyonla yaklaşık 250 Dekar alanın görüntüleri çekilip yazılım vasıtası ile bir tarla haritası oluşturulmaktadır. Bu harita bize RGB, NDVI, GNDVI, LCI, OSAVI ve NDRE görüntüler vermektedir, almış olduğumuz görüntülerin nasıl sonuçlar vereceğini inceleyelim.

 

RGB (Red Green Blue): Tarla üzerinde havadan yapmış olduğumuz görüntülemenin insan gözü ile görünen haritasını veren bir durumdur. Bitkinin yoğunluğunu normal kamera görüntüsü şeklinde görebilmekteyiz.

 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index): Dilimize, ‘Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi’ olarak geçen NDVI bitkilerin klorofil içeriği hakkında bilgi veren en yaygın kullanılan vejetasyon indeksidir. NDVI görüntü sayesinde bitkilerimizin gözle göremediğimiz klorofil miktarını görüp bu sayede sağlıklı olan bitkinin klorofil miktarının yüksek olacağı bilgisi ile sağlıksız olan bitkileri doğrudan renk farklılaştırması sayesinde görebilmekteyiz.

 

Tarlada ilaçlama yapacağımız zaman ilaçlamayı homojen şekilde yapmayıp, heterojen ilaçlama yöntemine geçebiliriz, bu da hem ilaç kazancı hem de sağlıklı olan bitkinin gereksiz ilaca maruz kalmasının önüne geçmeyi sağlamaktadır. NDVI haritalar çiftçilerimiz için aktif kullanılması gereken haritalardır. Drone ile ilaçlama yapmanın bitki sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu burada daha çok görmekteyiz.

 

GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index): Dilimize, ‘Yeşil Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksi’ olarak geçmiştir, aslında NDVI ile aynı mantıkta çalışıp ciddi manada sağlıklı ve ciddi manana hastalıklı bölgeleri göstermektedir. NDVI haritalara kıyasla daha da yeşillendirilmiş haritalardır.

 

LCI ( Leaf Chlorophyll Index): Dilimize, ‘Yaprak Klorofil İndeksi’ olarak geçen LCI, bitkide büyüme mevsimi sonrasında ekinlerin klorofil içeriği hakkında bilgi verdiğini göstermektedir. Bu sayede bitkinin azot miktarını görüp gerekli müdahalede bulunulması sağlanmaktadır.

 

OSAVI (Optimized Soil-Adjust Vegetation Index): Dilimize, ‘Optimize Edilmiş Toprağa Göre Ayarlanmış Vejetasyon İndeksi’ olarak geçmektedir ve toprak koşulları hakkında bilgi vermektedir. Özellikle ekinler seyrek ekilirse, erken büyüme aşamalarında bitki sağlığında önemli görüntülerdir. Bu endeks toprak durumunu dikkate alır ve bitkilerin erken büyüme aşamalarında klorofil içeriği hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmamızı sağlar.

 

NDRE (Normalized Difference Red Edge): Dilimize, ‘Normalize Edilmiş Fark Kırmızı-Kenar İndeksi’ olarak geçmektedir. Araştırmalar, bu endeksin büyüme mevsimi sonrasında ekinlerin klorofil içeriği hakkında bilgi verdiğini göstermiştir. Bu sayede bitkilerimiz büyüdükten sonra dahi sağlıklarını gözlemleyebilmekteyiz.

 

Yukarıda incelemiş olduğumuz farklı tip haritalar vasıtasıyla homojen ilaçlamadan heterojen ilaçlamaya geçip ilaç maliyetini düşürebiliriz. Bununla birlikte tarlamızda oluşan hastalıkların yayılmadan hızlı bir şekilde tespit edip müdahale etmemiz sağlanacaktır. Bitki analizleri vasıtasıyla tarlamızda mahsul artışını sağlamış oluruz. Benim tavsiyem bu konuda kullanabileceğiniz drone DJI firmasının geliştirmiş olduğu PHANTOM 4 Multispektral’dir. DJI Phantom 4 Multispektral özellikle hassas bir şekilde tarım alanlarında mevsim boyunca bitki örtüsü hakkında ( yabancı otlar, böcekler, toprak koşulları, vb. ) mahsulünüzün sağlığı ve kalitesi hakkındaki bilgiyi toplamak ve verileri düzenlemek için en uygun İnsansız Hava Aracıdır.

 

Zararlı Etkenlerle Mücadelede Dronlar Ne İşe Yarar?

 

Çiftçiler zirai ilaçlama dronları ile tarlaya traktör girmeden gerek homojen gerek heterojen bir ilaçlama yapabilmektedirler. Önceden haritalama dronu ile uçuş yapmış olunan tarlalar bilgisayar programı vasıtası ile haritalandırılmaktadır. Ardından tarlaların köşe koordinatlarını bu harita üzerinden işaretleyerek ilaçlama dronuna tarla tanıtılmış olunurken, program üzerinde gerçek haritanın görülmesi sayesinde tarlada engel teşkil edecek ağaç, elektrik direği, tarla kenarında bulunan gelişmiş otların konumları işaretlenerek dronun en sağlıklı şekilde operasyon yapması sağlanabilir.

 

Çiftçinin Kazançlarını sıraladığımızda;

Tarlaya traktör girmediğinden bitki ezilmesi, ürünlerin zarar görmesi söz konusu değildir.

 

Artan yakıt maliyetleri dronlar sayesinde sıfıra indirilmektedir.

 

Mikron seviyesinde ilaçlama gerçekleştirildiğinden ilacın bitki yüzeyine eşit dağılması sağlanmaktadır. (Bu şekilde daha verimli bir ilaçlama gerçekleştirilir.)

 

Yağış sonrası yapılması gereken ilaçlamalarda traktörün giremediği yer ve zamanlarda dronlar hızlı bir şekilde operasyonu gerçekleştirir.

 

Traktör ile uzun sürelere yaymak zorunda olunan ilaçlama, dronlar vasıtasıyla daha hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Sonuç olarak tarım dronlarının kullanımı dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaya başladığı bu dönemde dronlar klasik tarım makinalarının yetersiz kaldığı noktalarda çiftçilere inanılmaz kolaylıklar sağlıyor.

 

Haritalama, arazi ölçümü, bitki analizi, toprak analizi, ilaçlama, gübreleme, tohumlama ve daha nice özellikleri ile çiftçilerin işlerini kolaylaştırıyor. DJI tarım dronları Türkiye Tek Resmi Distribütörü ve Tek Yetkili Teknik Servis hizmeti ile Dronmarket olarak bu hizmeti çiftçilerimiz sağlamaktan gurur duyuyoruz. Satıs, kurulum, eğitim ve sonrasında her türlü teknik sorunda yanınızdayız. Türkiye’nin En Büyük Drone Teknolojileri Platformu Dronmarket…

 

ÜRÜNE GİT 

                                                                                                                                                                        

 

 

Yorumlar