24 Ağustos 2021

Lidar ve Fotogramteri Karşılaştırması

24 Ağustos 2021

441

Lidar ve Fotogramteri Karşılaştırması

LiDAR ve FOTOGRAMTERİ Karşılaştırması

Günümüzde modelleme teknikleri sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahip. Bu noktada birbiri ile yarışan iki teknoloji mevcut bunlar Lidar ve Fotogrametri.

İki teknolojinin çalışma prensipleri birbirinden ayrılsa da kullanıldıkları amaç ortak.

Lidar Nedir?

Lidar 1960’lı yıllarda keşfedilen ve açılımı Light Detectionand Ranging olan teknolojinin çalışma prensibini özetleyecek olursak: Işık sinyalleri gönderip gönderdiği sinyallerin geri dönmesini bekleyerek, ışığın sensörlere dönüş süresinin değişimine göre noktasal olarak konumlandırma yapar. Oluşan çok fazla noktayı birleştirerek bir model ortaya çıkarır.

Lidar’ın bazı parçaları şu şekilde:

Lidar sensörleri: cihaz hareket ederken etrafını bir taraftan diğerine doğru tarar, ışık geri dönüşlerini tespit etmek için desensörlere sahiptir.

Gps alıcıları: uçuş sırasında cihazın konumunu takip eder, gps takibi yükseklik ve doğru değerleri elde etme açısından önem taşımakta.

Fotogrametri Nedir?

Fotogrametri daha önce veya o an çekilen birden fazla resmi birleştirip üç boyutlu bir yapıya dönüştüren teknolojidir. Bu noktada cihaz kameradan gelen verileri kullandığı için Fotogrametri teknolojisindeki verim ortam ışığı, fotoğraf ve kamera kalitesi gibi etmenlere bağımlı kalmaktadır.

Fotogrametri, fotoğrafları birleştirerek modelleme yaptığından dolayı oluşturulan modeldeki renk ve tarama formları kullanıcı tarafından algılanabilirlik bakımından Lidar’ın önüne geçmekte.

Lidar mı Fotogrametri mi?

Lidar’ın bize verdiği çıktının bir nokta bulutu olduğunu belirtmiştik. Bu nokta bulutunun yani 3B modelin kalitesi ise cihazın, cihazı taşıyan taşıtın o anki hızlarının birbirleriyle uyumuna ve sensörlerin bu hızdaki işleyişinin doğru olmasına bağlıdır.

Diğer yönden Fotogrametri, tam renkli 3B ve 2B modelleri geniş bir ışık spektrumunda Lidar’a göre kolay anlaşılabilir bir şekilde modelleyebilir.

Bu noktada hangi teknoloji nerde kullanılmalı sorusunu sormak gerekirse, görsel ve kullanıcı tarafından kullanılması gereken bir modellemeye(örneğin: yapı İncelemesi, detaylı tarım alanı incelemesi) ihtiyaç duyuluyorsa Fotogrametri teknolojisi tercih edilmektedir. Fakat, dijital arazi modellemeleri, bir makinenin modeli anlayabilmesi, modeldeki önem arz eden küçük boşluklar, çukurlar veyahut çıkıntıların tespiti açısından LiDAR daha ayrıntılı bir teknoloji. Öte yandan Fotogrametri nin tespit etmekte zorlandığı alanlar; elektrik kabloları, elektik direkleri gibi ince uzun, dar alanları taramak konusunda oldukça LiDAR etkili.

Lidar’ın öne çıkan özelliklerinden biri de gece çalışabilmesi.

Doğruluk

Modelleme konusunda iki çeşit doğruluk söz konusudur.

Göreceli Doğruluk: Taranan objelerin birbirlerine göre konumlanmasındaki doğruya yakınlık.

Mutlak Doğruluk: Objelerin modeldeki konumlarının dünyadaki gerçek konumlarına yakınlığı olarak özetlenebilir.

Yorumlar