20 Mart 2023

Tarım, Bilim ve Teknoloji

20 Mart 2023

139

Tarım, Bilim ve Teknoloji

Tarım Sektöründe Bilim ve Teknolojinin Gelişimi

İnsanoğlunun günümüzden 12.000 yıl önce Tarım Devrimi olarak adlandırılan Neolitik Devrim ile beraber hayatlarında birçok şey değişti. Bu değişiklik insanoğlunun sosyo-ekonomik yapılarında köklü değişikliğe sebep oldu. Değişiklik ile beraber insanoğlu tarımla tanıştı ve her geçen gün üretimi arttırmanın yollarını aradı. Yerleşik hayata geçtikten sonra ve gelişen teknoloji ile beraber dünya da insan nüfusunda ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bunun sonucu olarak da gıda problemleri baş göstermiştir.

Dünyada tarımsal üretimin ve verimliliğin artmasına karşılık büyüyen insan nüfusuna karşılık üretim talebi karşılayamamaktadır. İleride de bu makasın daha da artacağı ön görülmektedir. Bundan dolayı tarımsal araştırmalar ve tarımsal teknolojiler her geçen gün önem kazanmaktadır.

Tarım, Bilim ve Teknoloji Dronmarket Tarım

İlk insanlar tarlalarını kıvrık dallar ile sürerken, eski mısırda bu alet yerini sabana bırakmıştır. Eski Yunan ile beraber saban daha da gelişerek insan gücü yerine öküzler kullanılarak tarlalar sürülmüştür. Eski Romalılar da bu teknolojiyi bir üste çıkartarak sabanların ucunda madenden elde ettikleri bıçakları takarak kullanmıştır. Teknoloji böyle ilerleyerek en sonunda 1892 yılında ilk içten yanmalı traktör icat edilmiştir. Traktörün icadından sonra tarımsal teknoloji anlamında bir çağ atlanmıştır. İnsan ve hayvan gücü yerini makine gücüne bırakmıştır. Traktörlerin tarım arazilerinde kullanılmaya başlamasından sonra zamandan ve iş gücünden kazanılmış, verimde artış sağlanmıştır. Zaman ilerledikçe ihtiyaçlarda değişmiş ve traktörlerde bu ihtiyaçlara cevap vermek için çeşitli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Yüksek bitkiler için farklı, bağ-bahçe için farklı, hayvan çiftlikleri için farklı traktörler üretilmiştir.

Zamanla tarla sürmek ve ekin ekmenin dışında bu ürünlerin hasat edilme sürecinde olan yüksek iş gücü de makinalaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç beraberinde yine traktör ailesinden olan biçerdöverleri tarımın merkezine getirmeyi başarmıştır. Biçerdöverler sayesinde kısa sürede büyük arazilerin hasat edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle ekinler zamanında toplanmış ve toprağın daha uzun süre nefes alması sağlanmıştır.

İlk traktörler tek çeker yani 2WD olan traktörlerdi. 2WD olan traktörler zaman zaman yeterli gücü üretemedikleri için istenilen verimi sağlayamıyordu. İhtiyaç doğrultusunda çift çeker yani 4WD traktörler üretildi ve hızlı bir şekilde tarım dünyasına giriş yaptılar. Günümüzde en çok kullanılan traktör çeşiti 4WD olan traktörlerdir. Traktörlerin gelişimiyle beraber, traktörün önüne ve arkasına takılan tarım aletlerinde de büyük gelişmeler meydana gelmiştir. Her bir gelişme tarımsal verimliliği arttırıp zamandan ve iş gücünden tasarruf yapılmasını sağlamıştır.

Tarım, Bilim ve Teknoloji Dronmarket Tarım

Teknolojinin gelişmesi ile beraber uydular uzaya atılmış ve insanoğlunun daha çok teknolojik gelişmeler yapmasının önü açılmıştır. Uydular sayesinde GNSS sistemi ortaya çıkmıştır. Bu sistem birçok ülkenin küresel konumlandırma sistemin bir araya gelerek oluşturduğu tüm dünyanın kullanımına açık bir sistemdir. GNSS sisteminin gelişimi sayesinde hassas konumlandırma yapılabilir duruma gelince tarımsal gelişmelerde bundan nasibini almıştır.

Uydular sayesinde elde ettiğimiz hassas konumlandırmayı, tarım aletlerinde kullanmayı günümüzde başarabiliyoruz. Traktörlerin hassas bir biçimde tarlayı sürmesini ve ekmesini sağlayabiliyoruz. Otomatik Dümenleme Sistemleri sayesinde traktörler +- 2 cm hassasiyetle çalışabiliyor ve daha da çok zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamamıza olanak veriyor. Manuel bir şekilde bir traktör ekim yaparken sıra kaçırabiliyor veya üst üste ekim yapabiliyor. Bu durum da daha çok tohum kullanımı ortaya çıkartıyor. Bir tarım arazisi için tohumun ve verimin optimum seviyede olması kazanç açısından çok önemli. Tam bu noktada dümenleme sistemleri hayati bir önem kazanıyor. Tam otomatik dümenleme sistemleri sıra kaybını ve üst üste bindirilen sıraların önüne geçiyor ve maksimum kazanç sağlamanıza olanak tanıyor.

Tarım ve bilim ayrılamaz iki kardeş gibi insanlığın ilk yerleşik hayata geçtiği günden bugüne kadar gelmiştir. Gelecekte de bu iki kardeşin verim arttırma ve maksimum kazanç elde edebilme noktasında daha da gelişeceğini umuyoruz.

 

Ayrıca Bakınız: AgroTOD Otomatik Dümenleme Sistemi

 

Ayrıca Bakınız: DJI Agras T40 Zirai İlaçlama Dronu

 

Yorumlar