24 Ağustos 2021

Tarım Teknolojilerinde Artan Drone Kullanımı

24 Ağustos 2021

264

Tarım Teknolojilerinde Artan Drone Kullanımı

İnsanlığın en eski faaliyetlerinden biri olan tarım, iş yükünü azaltmak ve daha verimli üretim yapabilmek adına tarihsel süreç içerisinde yaşanan teknolojik gelişmelerden daima yararlanmıştır. Akıllı teknolojilerin yaygınlaşmaya başladığı 21.yüzyıl ile birlikte de bu alanda daha farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Tarımda drone teknolojilerinin kullanılması bu yeni yaklaşımlar arasında önemli bir yere sahiptir.

 

Bir kumanda ile tek bir merkezden kolaylıkla yönetilebilen dronelar, ilk dönemler yalnızca görüntü almak için kullanılırken; yakın zamanlarda tarım için de uyarlanmaya başlanmıştır. Özellikle büyük çaplı tarım işletmelerinde iş gücü maliyetlerini azaltması ve tamamlanması gereken işlerin daha kısa sürede üstesinden gelinmesine olanak tanıması gibi avantajları dolayısıyla droneların tarımda kullanımı giderek daha yaygın hale gelmektedir. Tarım alanlarında drone kullanımının çok farklı biçimleri mevcuttur.

 

Drone ile İlaçlama

 

İlaçlama, tarım ve bahçecilik ile uğraşanlar açısından en önemli faaliyetlerden biridir. Bitkilerin ya da ağaçların hastalıklardan korunması ve ortaya çıkabilecek zararlı organizmalardan arındırılabilmeleri için ilaçlama yapılmaktadır. Her ne kadar tarımsal ilaçlara karşı bir önyargı bulunsa da esasında bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişebilmeleri açısından bu durum zorunluluk arz etmektedir. Yakın zamana kadar tarımsal ilaçlama işlemleri, elde taşınan kompresörler ya da traktörlerin arkasına bağlanan bazı aparatlarla yapılmaktaydı. El ile yapılan ilaçlama hem uzun zaman gerektirmesi hem de çiftçilerin tarımsal ilaçlarla daha fazla muhatap olmasına yol açması dolayısıyla avantajlı değildir.

 

Traktör ile yapılan ilaçlama mahsule verdiği zarar bir yana aynı zamanda iş gücü, mazot masrafı, ilaç ile temasından dolayı insan sağlığına olumsuz etkisi gibi risk ve dezavantajlarla karşı karşıya kalıyor. Bu sorunların üstesinden gelmek ve bahçelerde ve büyük tarım arazilerinde kolaylıkla tarımsal ilaçlama yapabilmek için son zamanlarda drone kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. İlaçlama dronu olarak adlandırılan ve büyüklüklerine göre altlarına eklenen bir ilaç haznesi ile püskürtme sisteminden meydana gelen bu dronelar, havadan ilaçlama yapma kolaylığı sağlamaktadır.

 

Havadan drone yardımı ile yapılan ilaçlama hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Drone alamayan çiftçiler için de drone ile ilaçlama yapan firmalar mevcuttur. Uygun maliyetlerle bu firmalardan hizmet alarak kısa süre içerisinde ilaçlama yapabilmek mümkündür.

 

Drone ile Toprak Analizi

 

Tarım ile uğraşanların en çok üzerinde durdukları hususlardan biri de toprak analizidir. Zira doğru ürünlerin ekilebilmesi için toprağın uygun olmasına dikkat edilmeli ya da ekilmek istenilen ürünlere göre toprağın zenginleştirilmesi gereklidir. Normal yöntemler ile toprak analizi oldukça zorlu bir iştir. Tarladan toprak örneğinin alınması ve bunların ziraat mühendisleri tarafından laboratuvarlarda incelenmesi, zaman alıcıdır. Duyulan gereksinimden dolayı, dronelar bu alanda da kullanılmaya başlanmıştır.

 

Drone ile toprak analizi yapmak, drone üzerinde bulunan sensorlar ve kameralar sayesinde olanaklı hale gelmiştir. Bu iş için özel imal edilmiş olan dronelar, yukarıdan toprağı incelemekte ve sahip olduğu kameralar ile toprağın besin değerlerini ve mevcut durumunu aktarmaktadır.

 

Drone ile Mahsul Analizi

 

Bahçelerde yetiştirilen mahsullerin analiz edilmesi açısından da drone teknolojilerinin kullanımı giderek daha yaygın hale gelmektedir. Geniş meyve bahçelerinde ve ağaçlık alanlarda hastalıklı ağaçların tespit edilmesi ya da yeteri kadar su alamamış bitkilerin belirlenebilmesi için dronelardan yararlanılmaktadır. Bitkilerin hastalık taşıyıp taşımadığı ya da susuzluk ve besinsiz kalma durumları renklerinden kolaylıkla anlaşılmaktadır.

 

Yüksekten görüntü alan dronelar sayesinde bahçenin farklı bölgelerindeki renk dağılımını izlemek ve sorunlu olan bölgeleri anında tespit etmek mümkündür. Bu sayede tüm bahçedeki bitkilerin tek tek gezilmesi ve analiz edilmesi gibi bir zorunluluk da ortadan kalkmaktadır. Sağlamış olduğu yararlar, gelecekte de droneların tarımda kullanımı konusunda daha büyük yeniliklerin ortaya çıkacağını göstermektedir.

 

 

Yorumlar