10 Haziran 2024

Drone Araştırmaları İçin Mutlak ve Göreceli Doğruluk

10 Haziran 2024

8

Drone Araştırmaları İçin Mutlak ve Göreceli Doğruluk

Hızla gelişen drone ölçüm alanında doğruluk, bir projenin başarısını belirleyebilecek çok önemli bir bileşendir. Sıklıkla kullanılan iki terim, drone tarafından toplanan verilerin doğruluğunun farklı yönlerini ifade eden Göreceli Doğruluk ve Mutlak Doğruluk‘tur.

Göreceli Doğruluk: Göreceli Doğruluk, veri kümesi içindeki ölçümlerin birbirine göre kesinliğini ifade eder. İncelenen alan içerisinde farklı noktalarda veya zamanlarda alınan ölçümlerin tutarlılığına odaklanır.

Mutlak Doğruluk: Mutlak doğruluk, drone tarafından alınan ölçümlerin gerçek dünya koordinatlarını veya yer gerçeğini ne kadar yakından yansıttığını ifade eder. Toplanan verilerin Dünya yüzeyindeki gerçek konumları ve özellikleri ne kadar doğru temsil ettiğini değerlendirir.

Drone ölçümlerinde yüksek mutlak doğruluk, yer gerçeğiyle hassas uyum sağlar, haritalama ve altyapı planlaması gibi uygulamalarda güveni ve güvenilirliği artırır. Bu arada, yüksek göreceli doğruluk, veri kümeleri içindeki tutarlılığı artırır, sağlam mekansal analize olanak tanır ve incelenen alanın çeşitli bölümleri arasında bilinçli karar almayı kolaylaştırır.

Her iki doğruluk biçimi de, drone kaynaklı verilerin çeşitli alanlardaki faydasını ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmada hayati rol oynuyor. DJI dronları, uçuş sırasında istikrarı ve hassasiyeti korumak için hızlandırıcılar, jiroskoplar ve manyetometreler gibi yerleşik sensörlerden yararlanarak güvenilir göreceli doğruluğa katkıda bulunur.Veri kümenizden aldığınız ölçümler doğru olacaktır ancak koordinat referans sistemiyle aynı hizada olmayacaktır; özellikle z ekseninde kaymalar yaşanabilir.

Yüksek bağıl ve yüksek mutlak doğruluğa sahip verileri yakalamak için RTK veya PPK iş akışını kullanabilirsiniz. RTK düzeltmeleri gerçek zamanlı olarak drone’a aktarılabilirken, PPK düzeltmeleri ofiste uygulanıyor ve yerel bir baz istasyonundan gelen verilere göre işleniyor.

Drone Ölçmede Doğruluk ve Hassasiyet

Göreceli ve Mutlak Doğruluk konusunu derinlemesine incelemeden önce, öncelikle doğruluk ve kesinlik arasındaki farkları inceleyelim; çünkü bunlar, ölçümcülerin hatalar hakkında düşünmesinin iki yoludur.

Doğruluk: Doğruluk, ölçülen değerlerin gerçek veya bilinen değerlere ne kadar yakın olduğunu ifade eder. Drone araştırmasında doğruluk, gerçek dünya koordinatlarına göre toplanan coğrafi verilerin doğruluğunu değerlendirir.

Kesinlik: Kesinlik, aynı koşullar altında tekrar tekrar alındığında ölçümlerin tutarlılığını ve tekrarlanabilirliğini ifade eder. Drone araştırmasında hassasiyet, veri seti içindeki ölçümlerin güvenilirliğini ve tekrarlanabilirliğini değerlendirir.

Drone Araştırmaları İçin Mutlak ve Göreceli Doğruluk

Göreceli ve Mutlak Doğruluk bağlamında:

Göreceli doğruluk, doğruluktan ziyade kesinliğe daha fazla odaklanır. Veri kümesi içindeki ölçümlerin birbirine göre tutarlılığını vurgular. Mutlak doğruluk, hem doğruluğa hem de kesinliğe öncelik verir. Toplanan verilerin gerçek dünyadaki gerçek veya bilinen koordinatlarla yakından hizalanmasını sağlar.

Drone Araştırmaları İçin Mutlak ve Göreceli Doğruluk

Göreceli Doğruluğu Anlamak

*İhtiyacınız olan doğruluk düzeyi, neyi araştırdığınıza ve neden yaptığınıza bağlıdır.

*Göreceli doğruluk, belirli bir veri kümesi içinde karşılaştırma ve analiz yapmak amacıyla genel bir inceleme yapmak için en iyi seçenektir.

*Bitki örtüsündeki değişikliklerin izlenmesi, inşaat ilerlemesinin izlenmesi, stok hesaplamaları veya doğal afetlerin etkisinin değerlendirilmesi gibi uygulamalar bu seviyeye çok uygundur.

*Göreceli doğruluk uygundur çünkü bu uygulamalar, arazinin belirli bir bölümü için doğru verileri gerektirir; bunun küresel düzeyde tam konumu olması gerekmez.

*Örneğin, bir inşaat sahasında binalar ve aparatlar arasındaki mesafeyi belirlemekle görevlendirildiyseniz, göreceli doğruluk, herhangi bir ek referans noktası olmadan size en uygun verileri verecektir.

Göreceli Doğruluğun Faydaları

Hızlı Dağıtım: Kapsamlı yer kontrolü ve araştırma olmadan, drone’nuzu sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde konuşlandırabilirsiniz; bu, zamanın önemli olduğu durumlar için idealdir.

Esnek Veri Toplama: Göreceli doğruluk, belirlenmiş yer noktaları olmadığından daha fazla esneklik sağlar ve havada daha iyi uyum sağlamanıza olanak tanır.

Yeterli Veri Kümesi İçi Karşılaştırmalar: Birincil hedefin aynı veri kümesi içindeki özellikleri karşılaştırmak ve analiz etmek olduğu görevler için ideal olan güvenilir yüzey düzeyinde veriler.

Yerelleştirilmiş Haritalama: Kırsal bölge gibi küçük bir alanda bir görev yürütürken muhtemelen yüksek mutlak doğruluğa sahip kesin küresel coğrafi veri noktalarına ihtiyaç duymazsınız.

 

Mutlak Doğruluğu Anlamak

Verileri uzun sürelerle karşılaştırmak için kesin koordinatlara ve daha ayrıntılı verilere ihtiyaç duyduğunuzda yüksek mutlak doğruluk gerekli hale gelir.

Ölçme, haritalama ve coğrafi referanslı veriler, hassas mimari, topografik haritalama gibi daha spesifik ve karmaşık veriler gerektiren herhangi bir görev ve standardizasyon ve düzenleme uyumluluk düzenlemelerini karşılayan veriler gerektiren projeler için yüksek mutlak doğruluk kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yüksek mutlak doğruluğun popüler bir kullanımı, denetimlerden ve araştırmalardan elde edilen verilerin zaman içinde izlenmesidir; çünkü bu hassasiyet düzeyi, görsel farklılıkları göstererek ve her görevin tam koordinatlarını takip ederek bir alanın/binanın zaman içinde ne kadar geliştiğini veya kötüleştiğini tam olarak gösterir.

Yüksek Mutlak Doğruluğun Faydaları

Birlikte Çalışabilirlik ve Entegrasyon: Yüksek mutlak doğruluk, drone’nuzun anket verilerinin diğer coğrafi veri kümeleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmesine, kapsamlı haritalar oluşturulmasına veya geniş alanlara yayılan analizler yürütülmesine olanak tanır.

Yasal Uyumluluk: İnşaat, tarım ve çevresel izleme gibi birçok sektörde uyulması gereken katı standartlar ve düzenlemeler vardır ve yüksek mutlak doğruluk, bu kurallara uymanızı sağlar.

Araştırma Kontrolü ve Zemin Doğrulama: Bu, özellikle anket sonuçlarını doğrulamak ve iyileştirmek için zemin doğrulamanın gerekli olduğu büyük ölçekli projeler için önemlidir.

Uzun Vadeli Karşılaştırmalar: Zaman içinde anketler yürütülürken yüksek mutlak doğruluk, tutarlı ölçümler sağlar; bu da uzun süreler boyunca peyzaj, altyapı veya çevre koşullarındaki değişikliklerin izlenmesi için gereklidir.

Hassas Tarım: Yüksek mutlak doğruluk, mahsul izleme, verim tahmini ve kaynakların değişken oranlarda uygulanması için hayati öneme sahiptir ve çiftçilerin doğru mekansal bilgilere dayanarak bilinçli kararlar almasına olanak tanır.

Drone Araştırmaları İçin Mutlak ve Göreceli Doğruluk

RTK ve PPK

RTK ve PPK, jeo-uzaysal veri doğruluğunu iyileştirmek için drone araştırmalarında vazgeçilmezdir.

RTK, GPS konumlandırma verilerini iyileştirmek için gerçek zamanlı diferansiyel düzeltmeyi kullanarak, sahadaki drone’a düzeltme sinyallerini iletmek için bilinen koordinatlara sahip bir baz istasyonu kullanarak veya bir NTRIP RTK lisansı kullanarak çalışır.

Uçuş sırasında drone’nun konumunu ayarlayarak santimetre düzeyinde hassasiyet sağlar, bu da onu anında veri geri bildirimi gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir, uçağın konumunu ayarlamak yerine uydulardan gelen doğru mekansal bilgileri drone’nun çektiği fotoğraflara uygular. Aynı zamanda uçuş sırasında bağlantı ve stabiliteyi de geliştirir, ancak asıl odak noktası yukarıda yeşil renkte belirtildiği gibidir.
Öte yandan PPK, sabit bir baz istasyonundan gelen bilgilerin yanı sıra drone’dan gelen ham GPS verilerini işleyerek veri toplama sonrasında GPS hatalarını düzeltir.

Bu işlem sonrası teknik, gerçek zamanlı iletişime bağlı olmadığı ve RTK’ya benzer doğruluk düzeylerine ulaşabildiği için esneklik sunar. RTK ve PPK arasındaki seçim proje gereksinimlerine, operasyonel kısıtlamalara ve mevcut kaynaklara bağlıdır.

RTK, gerçek zamanlı ayarlamalar ve anında geri bildirim açısından avantajlıdır; PPK, işlem sonrası yoluyla esneklik ve karşılaştırılabilir doğruluk sunarak, daha az zaman kısıtlaması olan projeler için uygun hale getirir. Ayrıca internet bağlantısına ve NTRIP’e erişimi olmayan kullanıcılar için de iyidir.

 

Ayrıca Bakınız: İnşaat ve Haritalama Uygulamaları 

 

Ayrıca Bakınız: DJI Haritalama Dronları 

Yorumlar