3 Mart 2022

Dronelar Hangi Tür Ölçümler için Daha İdealdir?

3 Mart 2022

267

Dronelar Hangi Tür Ölçümler için Daha İdealdir?

Bir alanın, bir inşaatın ya da yapılacak herhangi bir iş için yapılacak olan ölçümlerin doğruluk payı ve güvenilir olması son derece önemlidir. Bu durumdan ötürü ölçüm yapan uzmanlar, ölçüm için drone kullanımında son derece tereddütlü olsalar da son yıllarda ölçümlerde drone kullanımı ile hatasız sonuçlar elde edilmesiyle bu durum ortadan kalkmıştır denilebilir.

Yapılan herhangi bir çalışmanın geleneksel yollarını da içinde barındıran dronelar kusursuz sonuçlar doğurabilir. Maliyet ve zaman tasarrufu sağlarken en önemlisi de güvenlik tasarrufunu da içinde barındırması yeni modern ve geleneksel çalışma stratejilerini barındırmasından kaynaklanmaktadır.

Sörveyörlerin (Resmi ya da özel kuruluşlar için kara, hava veya su sınırlarını belirleyen, net ölçüm yapan kişiler) yaptığı çalışmalar göz önüne alındığında, zaman, maliyet ve tabii ki de güvenlik tasarrufları son derece önemlidir. Bu sebepten dolayı uzun yıllarca drone kullanımına geçmemiş, geleneksel yollardan çalışmaya devam etmişlerdir. Ancak son yıllarda birçok sörveyör drone kullanımı ile arazi ve harita ölçümü yapmaya başlamış ve keskin sonuçlar elde etmişlerdir.

Gelişmiş birçok drone, araştırma görevleri için gereken GCP (Yer Kontrol Noktaları) sayısını son derece azaltarak sörveyörlere çok daha fazla zaman kazandırmaktadır.

Dronelarla yapılan çalışmalarda verilerin derinliği mümkün kılınabilir. Geleneksel çalışma yönetimini de içinde harmanlayan drone çalışmalarında, insan gücüne de ihtiyaç duyulmaktadır. Buna rağmen yüz binlerce hatta milyonlarca veri noktasına ve daha fazla ayrıntıya sahip birden fazla nokta bulutu daha kısa bir şekilde geri dönüş süresinde elde edilebilir.

Tarım Arazileri Ölçümü

Bazı alanların ya da altyapıların ölçme teknikleri genellikle geleneksel yollardan yapılabilmektedir. Ancak bu durum genellikle güvenli olmaz veya doğru sonuçlar vermez. Drone uçuşları ile yapılan ölçme ve bu ölçümleri haritalandırma metotları genellikle daha doğru sonuçlar vermektedir. Tarım arazilerinde yapılan drone uçuşları, ölçme ve haritalandırma verisi elde etmek için son derece verimlidir. Geniş tarım arazilerinde geleneksel yöntemlerle yapılan ölçümler uzun zaman zarflarına yayılmaktadır. İnsan işçiliğine gerek duyularak yapılan ölçümlerde maliyet ve zaman tasarrufu yapmak neredeyse imkansız hale gelmiştir.

İnsan işçiliğinin gözlemleyemediği alanları drone uçuşları ölçümlendirebilir. Arazi genişliği, eğimi, girinti ve çıkıntıları gibi faktörler drone uçuşları ile yapılmaktadır. Bu drone uçuşları, havadan yaptığı ölçümler ile, 3 boyutlu haritalandırma verileri elde eder ve elde edilen bu veriler hem maliyet hem de zaman açısından tasarruf yapılmasına sebep olur.

Tarımsal alanlarda yapılan çalışmalarda yüksek çözünürlüklü kameralar, multispektral sensörler dronelar sayesinde ihtiyaç duyulan verileri toplayabilmektedir.

İnşaat Sahası Ölçümü

Tarım Droneları ile İnşaat Sahası Ölçümü

Yapılacak büyük ölçekli endüstriyel çalışma alanlarında dronelar ile yapılan ölçümler hem can güvenliği açısından hem de doğru sonuçlar açısından son derece önemlidir.

İnşaat sahası ölçümleri için drone kullanımları sayesinde, karmaşık görünen iş akışları da çözüme kavuşturulmaktadır. İnşaatın yapılacağı alanlardaki ağaç tepeleri, güneş çiftlikleri veya telefon kuleleri gibi faktörlerde havadan yapılan uçuşlar ile beraber kritik ölçümler net ve mutlak bir şekilde yapılmaktadır.

İnşaat projesinden önce topolojik bir çalışma gerekiyorsa eğer, LİDAR, fotogrametri, 3B nokta bulutlarını, ortomozaik haritaları ve yüksek yoğunluklu arazi modellerini drone kullanarak etkinleştirebilirsiniz.

Rüzgar Enerji Santralleri Ölçümü

Yüksek maliyetli ve tehlikeli işler içinde de nokta bulutu oluşturarak veri toplamaya ve arazinin genel ölçümlerini yapmaya yarayan dronelar, enerji sektöründe de sörveyörler tarafından kullanılmaktadır. Yüksek mühendislik mekaniği ile yapılacak olan herhangi bir rüzgar enerji santralleri, yapım aşaması başlamadan önce konum, eğim ve çalışma stratejisi açısından belirlenmelidir. Bu sebepten ötürü beden işçiliğinin zor olduğu rüzgar enerji santrallerine yapılacak ölçümlerde dronelar bu görevi devralmıştır. Havadan yapılan uçuşlar ve veri haritasının hızlı sonuç vermesiyle dronelar, tehlikeli görülebilecek bu gibi işleri en az tehlikeye indirmektedir.

Hidroelektrik Santralleri Ölçümü

Dronelar ile yapılan çalışmalar hangi sektör olursa olsun yapılan işin süresini kısaltmaktadır. İnsanlardan daha az yer kaplayan ve doğru donanımları sayesinde gerekli olan GCP sayısını önemli ölçüde azaltan dronelar, hidroelektrik santrallerinin ölçümlerini de doğru bir şekilde yapabilmektedir.

Geleneksel yöntemlerle ölçülmesi neredeyse imkansız olan hidroelektrik santrallerin ölçümleri, havadan yapılan uçuşlar sayesinde doğru ve verimli sonuçlar doğurmaktadır. Bu gibi yenilikçi drone çözümleri, sahada bulunan ekipler için en az tehlikeyi arz etmektedir.

Haritalama

Drone ile Haritalama

Tarım arazisi, eğilimli dağ arazileri, rüzgar enerjisi santralleri, hidroelektrik santral gibi endüstriyel ve ağır işçilik gerektiren işlerde kullanılan dronelar, uçuş esnasında aldığı verileri 3B nokta bulutu ile kendi haritalandırma sistemini devreye sokar.

Yapılan ya da yapılacak olan çalışmalar öncesi yapılan keşif uçuşlarıyla elde edilen ortomozaik haritalar, alanın tüm coğrafi bilgilerini kapsamaktadır. Çekildiği perspektif, lens durumu, kamera eğimi ve topografik varyasyon ile işlem daha hızlı ve daha az maliyetle yapılmaktadır.

Kullanılan en yaygın haritalardan biri de birçok sörveyörün tercih ettiği, yüksek çözünürlüklü ortomozaik haritadır.

Tersane, Liman & Marina Kontrolü

3B yüzey ölçümü, arazi ve yükseklik modelleri de hesaba katılarak yapılan tersane, liman ve marina kontrolü ölçümlerinde olası herhangi bir olumsuz risk önceden hesaplanabilmektedir. Diğer sektörler gibi ağır insan işçiliği isteyen bu sektörlerde de, deniz ve kara ikileminde var olacak herhangi bir gemi, demir veya inşa yapısının önceden ölçüm ve tanımlaması yapılmaktadır.

Yapılacak olan geminin, limana yanaşacak olan teknenin ya da inşaatı yapılacak olan marinanın deniz altı ve üstü üzerinde hatasız ve doğru ölçümleri yapılmak zorundadır. Bu ölçümler dronelar sayesinde, insan bedeninin giremediği alanlara girerek hata payını en aza indirir ve işlem hızını artırırlar. Düşük maliyetlerle hızlanan bu gibi ölçüm çalışmaları birden çok sörveyörün son yıllardaki en büyük tercihlerinden biridir.

Yorumlar