1 Mart 2022

Eylemde Dijital Tarım

1 Mart 2022

182

Eylemde Dijital Tarım

Tarım alanında drone kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber, sektör içerisinde birden fazla drone ve uçuş modellemesi gerçekleştirilmektedir. Küçük ölçekli üreticilerden büyük ölçekli firmalara kadar pek çok drone kullanımı, tarım alanında boy göstermektedir. Özellikle son 10 yıl içerisinde drone sektörünün yalnızca film ya da fotoğraf çekiminden ziyade tarım sektöründe de boy göstermesi teknolojik gelişmenin öncüsü niteliğindedir.

Durmadan faaliyet gösteren üretim sektöründe teknoloji kullanımını geliştirerek; ilaçlama, hasat ve ekim zamanı belirleme, zararlı bitkilerin tespit edilmesi, tarım arazisinin haritalanması gibi birçok farklı alanda kullanılmak üzere birbirinden farklı işleve sahip drone kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum geniş arazilere yayılan tarım üretiminde hem maliyetten tasarruf edilmesine yarar sağlamış hem de zaman kayıplarının önüne geçerek daha bol ve verimli hasat elde edilmesine neden olmuştur. 

Tarımda dijital eylem planı başlatılmasıyla beraber, hassas ekim yöntemi sistemleri kurularak alınan verim ve gelir artırımı gözlemlenmeye başlanmıştır. Örnek verecek olursak:

  • Örnek bölgede yapılan bir araştırmada; 2020 yılında bir pamuk işletim şirketine hassas ekim yöntemi uygulandı. Bu yöntem ile, bitki boyu izleme, çıkış tespiti, büyümeyi izleme bunun gibi pek çok özellikle beraber dijital tarım çözümü oluşturulması hedeflendi. Çözümle birlikte, pamuğun ihtiyacı olan su, gübre, pestisitlerin hassas bir şekilde yönlendirilmesi kayda alındı. Bu yönlendirmelerle beraber, hastalıklı noktaların değişken işlemlerle harmanlanması ve yaprak dökücülerin de farklı şekilde püskürtmelerine izin verildi. Alınan tüm bu verilerin sonucunda ise, dijital tarım eylemlerinin üreticiliğin daha da verimli olmasına etki ettiği, yaklaşık olarak %300 gibi bir üretim ve büyüme gelişimi sağlandığı son olarak da maliyetin normalden çok daha azaldığı ortaya çıkmıştır.

Eylemde Dijital Tarım

Acil Durum İzleme ve Fayda Karşılaştırma

Ekim sonrası gözlem altında tutulan fidelerin manuel olarak ve insan işçiliği ile beraber nokta kontrolleri sağlandığında drone çalışmalarından farklı sonuçlar elde edilmektedir. 

Bir üretici, 6,7 metrekare büyüklüğünde numune üzerinde çalışmasıyla yaklaşık olarak saatte iki numune sahası kadar fide filizi büyüklüğü tespit edilebilmektedir. Aynı fide filizi tespiti dronelar ile gerçekleştirildiğinde; 

  • Tüm alanın örneklenmesi,
  • İzlenmesi operasyonu yaklaşık olarak 66,7 hektarlık alanı kapsar. Bu 66,7’lık alan, hektar boyutunu, kişi ve kişinin saat üzerinde çalışmasını içinde barındırır.

Dronelar ile yapılan bu hassas fide takviyesi çalışması durumunda su ve gübre girdileri, pestisit ölçümlerinin hesaplanması gibi veriler ortaya çıkar. Bu yapılan çalışma operasyonu sayesinde atılacak olan bir sonraki adımın izlenmesi, belirlenmesi ve planı ortaya çıkar. Fiziki insan gücüyle yapılan bu izleme çalışması ile tarım droneları ile yapılan izleme arasında birden fazla fark ortaya çıkmaktadır. Bu farkların en gözle görülürleri ise,

  • Alan ölçümleri (Hektar)
  • Harcanılan zaman zarfı
  • Ve yapılan çalışma esnasındaki beden ve kas gücüdür.

Bitki Boyu İzleme ve Fayda Karşılaştırma

Pamuklar için haftada bir yapılan bitki boyu izleme çalışmaları, genellikle su, gübre ve pestisit uygulamalarına doğru rehberlik edebilmek için yapılmaktadır. Bu çalışma, bitkilerin gelişimlerini, boylarını ve şekillerini incelemek için yapılmaktadır. Haftalık olarak yapılan bu izleme bitkinin gelişim sürecini de kaydetmeye yarar.

Bu çalışma, geleneksel olarak el işçiliği ile beraber yapıldığında;

  • Tesis yüksekliğinin verimliliği yaklaşık 3 örnek noktasıdır. Yani, beden işçiliği ile çalışılarak elde edilen veriler yalnızca 3 örnek noktası üzerinde gerçekleştirmektedir. 

Aynı çalışma tarımda drone teknolojisi kullanarak gerçekleştirildiğinde ise,

  • 66,7 hektarlık alanda çalışma yapılabilmektedir. Tüm arazinin rahatlıkla izlenebileceği bu çalışma prototipi ile, bitki izlenme doğruluğu yüzde 90’dan fazla gözlemlenmektedir. Havadan yapılan uygulama uçuşları ile değişken püskürtmeleri bir araya getirilen bu çözüm ile, hem hassas kontrol sağlanmış olmakta hem de düşük maliyetlerle daha çok verim elde edilmektedir.

Pamuk İzleme ve Çalışma

DJI Tarım’ın öne sürdüğü Phantom 4 Multispektral drone sayesinde, pamuk tarlalarındaki hastalıklı noktalar rahatlıkla saptanmaktadır. Değişken çalışma işlevi sayesinde, pestisitleri yalnızca belirli alanlarda püskürtür ve bu sayede pestisit kullanımı azalır. 

16 Hektarlık bir deney alanına sahip bir arazide, yüzde 14,5 hastalıklıi alan ve 22 buçuk L/hektar yaprak dökücü dozajı, bu deney alanında sahip olduğu değişken püskürtme ile toplamda 54,4 L veyahut da 3,3 L/hektar alanlık bir tasarruf sağlar. 

DJI Tarım Teknolojisi

Verimliliği yüzde 10 artırarak aynı zamanda da gübre kullanımını yüzde 10 azaltan DJI Tarım teknolojisi, 1.000 hektarlık alanda bile kazanç sağlayan faktörleri içerisinde barındırmaktadır. Tarım makineleri operasyonları ile tarlalarda drone ile devriye uçuşları yaparak, hem verimlilik arttı hem de değişken yayma çözümleri ile maliyet azaltıldı. Geleneksel manuel yöntemlerle yapılan çalışmalar günde 67 hektarlık alan üzerinde gerçekleşirken tarımda drone teknolojisinin kullanımı ile bu sayı 667 hektar olmaktadır. 

DJI Tarım’ın sağladığı Farm GIS sayesinde, sınırlar daha kolay tanımlanır ve bilgiler daha hızlı yakalanır. Farm GIS özelliği ile arazi üzerindeki elektrik çitlerinin belirlediği sınırlar sarı renk ile gösterilmektedir. Bu sarı renkte belirlenen elektrikli çit içerisinde çalışmaların tüm verileri ve bilgileri otomatik olarak yakalanmaktadır. 

DJI Tarım’dan Tarım Makinaları Kontrol Sistemi

DJI Tarım’ın geliştirdiği tarım makinelerini izleme sistemi ile topraktaki ekim, yönetim, toprak işleme ve yapılacak hasat esnasında tarım makineleri takip ve kontrol edilmektedir. Bu sayede yapılan çalışmaların verim ve maliyet oranı hesap edilmekte, olası hatalar ortadan kaldırılmaktadır.

DJI Tarım’dan Rafine Tarım Çözümü

Değişken işlemlerin kesin sonuç vermesi için sunulan rafine tarım çözümü sayesinde, kimyasal gübre kullanımı yüzde 10 oranında azalmaktadır. Bu da 1.000 hektarlık başına gübreden tasarruf elde etmek anlamına gelmektedir.

Tarım dronları ile yüksek verimli rafine tarıma olanak tanınır ve 15 işçinin yaptığı çalışmayı tek başına yapabilir. 

Yorumlar