18 Mart 2022

Maden Sahalarında Drone Kullanımı

18 Mart 2022

186

Maden Sahalarında Drone Kullanımı

Drone Teknolojisi ile Yeni Kazı Sitelerini Keşfetmek

Madencilik, ülke ekonomisine sağlamış olduğu katma değerden dolayı en önemli sektörlerden biridir. Bu sektörde verimliliği arttırmak adına pek çok adım atılmaktadır. Akıllı teknolojilerin madencilik alanında kullanılmaya başlanması da bu adımlardan biridir. Son yıllarda çok sayıda sektörde farklı amaçlarla kullanılan dronelar, madencilik sektörüne de entegre olmayı başarmıştır. Madencilikte drone kullanımı sağladığı avantajlardan dolayı her geçen gün daha yaygın hale gelmektedir. Bu sektörde drone kullanımının çeşitli amaçları vardır. Ancak hangi amaçla olursa olsun, drone kullanımının hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağladığı inkârı zor bir gerçektir.

Maden Sahası Haritalandırma

Maden Sahalarında Drone Kullanımı

Yeni bir maden sahası açılacağı zaman, bu sahanın sınırlarının belirlenmesi ve hangi alanlarda çalışma yapacağının ortaya konulması için haritalandırma yapılmaktadır. Maden sahası haritası çıkarmak için önceki dönemlerde uçak ya da helikopterlerden yararlanılmaktaydı. Bu araçların yüksek maliyetli olması, haritalandırma işinin de daha pahalıya gelmesine yol açmaktaydı. Son yıllarda ise aynı işin dronelar aracılığı ile yapılabileceği ortaya çıkmıştır. Madencilikte drone kullanımı amaçları arasında en önemlilerinden biri olan haritalandırma işlemi, dronelar yardımı ile daha kısa sürede yapılabilmektedir. Kontrollerinin kolay olması ve helikopter ya da uçakla kıyaslandıklarında daha düşük maliyetleri olmaları dolayısıyla, haritalandırma işleminde drone kullanımı son derece caziptir. Drone ile alınan görüntüler doğrudan ana bilgisayara ya da bağlı cihaza aktarılmakta ve bu görüntüler işlenerek maden arazisinin sınırları belirlenmektedir.

Kazı Bölgeleri Belirleme

Maden arazisinin sınırlarının belirlenmesinin ardından, hangi alanlarda kazı yapacağının belirlenmesi için de dronelardan yardım alınmaktadır. Zira bir maden arazisinin tamamından maden çıkarılması söz konusu değildir. Bunun için kaynak bölgelerin tespit edilmesi ve belirlenen bölgelerde kazı yapılması gereklidir. Yer altında drone kullanımı olarak da adlandırılan bu durum, madencilik için özel imal edilmiş olan dronelarla yapılmaktadır. Üzerlerinde bulunan hassas sensorlar sayesinde, belirli bir noktaya kadar yer altını gözlemleyebilen ve gözlemlediği alanları raporlayabilen dronelar, tam isabetli kazı alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Maden Sahalarında Drone Kullanımı

Maden Sahası Güvenliğini Sağlama

Maden sahaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu alanın tamamının kontrol altında tutulması ve izlenmesi, saha güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Zira maden alanlarını tehdit eden farklı unsurlar mevcuttur. Ayrıca maden sahasına yabancıların ve yabani hayvanların girişini engellemek için de alanın gözlemlenmesi gereklidir. Daha önceleri bu işlem arabalı devriyeler ya da gözetleme kuleleri ile yapılırken; günümüzde dronelar aracılığıyla yapılır hale gelmiştir. Geniş maden arazisini birkaç dakikalık zaman diliminde taramaya olanak tanıyan dronelar, saha güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sunmaktadır.

Risk Analizi Yapma

Madenler, çok çeşitli risklerin mevcut olduğu çalışma alanlarıdır. Muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi ve bunlara karşı tedbir alınması, yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçebilmek açısından son derece önemlidir. Bu alanda dronelar kullanılmaya başlamadan önce risk tespiti yapmak, son derece zorlu bir işti. Ancak droneların risk analizi amacıyla kullanılmaya başlanması, madenlerde görülen kaza oranlarının düşmesine yol açmıştır. Özellikle yer altında drone kullanımı ile maden kazı alanlarının analiz edilmesi ve buralardaki risklerin raporlanması kolaylaşmıştır. Geniş maden alanının bir bütün olarak taranması ve elde edilen verilerin analiz edilmesi ile risklerin tespit edilmesi ve bu risk analizinin sürekli yinelenmesi olanaklı hale gelmiştir. Drone üretimi yapan firmaların, madencilik sektöründe kullanılması için yeni dronelar geliştirme çabası da göz önüne alındığında, çok da uzak olmayan bir gelecekte droneların bu alanda daha işlevsel olarak kullanılabileceğini söylemek mümkündür.

Yorumlar